Fyrisskolan

Kommunal ·

Götgatan 17-21, Uppsala

Fyrisskolan är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Fyrisskolan var mellan 130 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

195

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

130

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

135

Informations- och medieteknik

 

135

Teknikvetenskap

 

135

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

62 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 42 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

8,6

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

244 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

52 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

45 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Uppsala Kommun är skolägare

9 gymnasieskolor

6539 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Uppsala Kommun som är en kommunal skolägare.