Göranssonska Skolan

Fristående ·

Hamngatan 12, Sandviken

Göranssonska Skolan är ett gymnasium i Sandviken som har programmet Industri. Antagningspoängen 2023 för Göranssonska Skolan var 252,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 252,5 meritpoäng för Industri, inriktning produkt och maskinteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

252.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 62 svar, 94 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,3

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

196 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

57 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Tre år efter

Studerar

44 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

47 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Plats

Sandvik Utbildningsaktiebolag är skolägare

1 gymnasieskola

196 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sandvik Utbildningsaktiebolag som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet