Göteborgs Högre Samskola

Fristående, icke vinstdrivande ·

Stampgatan 13, Göteborg

Göteborgs Högre Samskola är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Göteborgs Högre Samskola var mellan 270 och 310,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

310.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

270

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

303

Juridik

 

303

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 136 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,9

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

547 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

67 %

Jobbar

12 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

92 %

Jobbar

6 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

2 %

Fem år efter

Studerar

67 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola är skolägare

1 gymnasieskola

547 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.