Grans Naturbruksgymnasium

Kommunal ·

Gran 16, Öjebyn

Grans Naturbruksgymnasium är ett gymnasium i Öjebyn som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Grans Naturbruksgymnasium var mellan 75 och 260 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260 meritpoäng för Naturbruk, inriktning naturturism. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

82.5

Hästhållning

 

142.5

Lantbruk

 

142.5

Naturturism

 

260

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

75

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 32 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,1

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

139 elever

Könsfördelning

71 % tjejer

29 % killar

Plats

Piteå Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

1536 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Piteå Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet