Gränsälvsgymnasiet

Kommunal ·

Skolvägen 17, Övertorneå

Gränsälvsgymnasiet är ett gymnasium i Övertorneå som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel samt VVS och fastighet. Antagningspoängen 2023 för Gränsälvsgymnasiet var mellan 0 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för Vård och omsorg. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Naturvetenskap och samhälle

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

160

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

192.5

Juridik

 

192.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

90

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

190

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

200

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

185

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

257.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

102.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

182.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 29 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

7,4

Trygghet

8,1

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

125 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Plats

Övertorneå Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

125 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Övertorneå Kommun som är en kommunal skolägare.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.