Grillska Gymnasiet Kungsholmen

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
180192,54

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
180
162,5
182,5
180

2020

2021

2022

2023

Brukar förändras med från preliminär

-17,5 - 5merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste fyra åren.

Andra besökte även