Grillska Gymnasiet Liljeholmen

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Barn- och fritidsprogrammet, idrott
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
1801854

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
185
185
147,5
112,5
157,5

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

El- och energiprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
187,5192,54

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
202,5
152,5
152,5
115
147,5

2019

2020

2021

2022

2023

Brukar förändras med från preliminär

-47,5 - 12,5merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste fyra åren.

Inriktning

Hantverksprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
157,5167,54

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
137,5
195
0
102,5
135

2019

2020

2021

2022

2023

Brukar förändras med från preliminär

-180 - 40merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste fyra åren.

Andra besökte även