Hagagymnasiet

Kommunal ·

Hagagatan 36, Norrköping

Hagagymnasiet är ett gymnasium i Norrköping som har programmen Natur, Samhälle, Barn och fritid samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hagagymnasiet var mellan 0 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för Natur, inriktning tvärvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

262.5

Tvärvetenskap

 

292.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

250

Samhällsvetenskap

 

250

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

162.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

162.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 206 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

778 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

43 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Norrköpings Kommun är skolägare

6 gymnasieskolor

3476 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Norrköpings Kommun som är en kommunal skolägare.