Härnösands Gymnasium

Kommunal ·

Brunnshusgatan 20, Härnösand

Härnösands Gymnasium är ett gymnasium i Härnösand som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Hotell och turism, Introduktion, Industri samt Sjöfart. Antagningspoängen 2023 för Härnösands Gymnasium var mellan 0 och 250 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 250 meritpoäng för Natur inriktning allmän, spets mot biomedicin. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

167.5

Allmän, Spets mot biomedicin

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

250

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

220

Samhällsvetenskap

 

220

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

170

Juridik

 

170

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

195

Informations- och medieteknik

 

195

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Allmän, Bild

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

157.5

Musik

 

135

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

120

Pedagogiskt och socialt arbete

 

120

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

152.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Lastbilsmekaniker

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

LÄRLING

VIS

0

Personbil

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

175

Mark och anläggning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

122.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

102.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Fastighet

 

185

VVS

 

185

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Sjöfartsutbildningen

Antagningsgräns

Allmän

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

RIKS

VIS

185

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Hantverksprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Industritekniska programmet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Programinriktat val, Mot bygg och anläggningprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Programinriktat val, Mot hotel och turismprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Programinriktat val, Mot samhällsvetarprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Sjöfartsutbildningen

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

72 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 218 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

7,7

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

856 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

43 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Härnösands Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

856 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Härnösands Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet