Hedda Anderssongymnasiet

Kommunal ·

Svanevägen 7, Lund

Hedda Anderssongymnasiet är ett gymnasium i Lund som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Hedda Anderssongymnasiet var mellan 207,5 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

247.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

235

Samhällsvetenskap

 

235

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

242.5

Juridik

 

242.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

207.5

Teknikvetenskap

 

207.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

62 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 152 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,5

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

585 elever

Könsfördelning

33 % tjejer

67 % killar

Plats

Lunds Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

6996 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lunds Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet