Herrgårdsgymnasiet

Kommunal ·

Säffle Gård, Säffle

Herrgårdsgymnasiet är ett gymnasium i Säffle som har programmen El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport samt Bygg och anläggning. Antagningspoängen 2023 för Herrgårdsgymnasiet var mellan 80 och 125 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 125 meritpoäng för Barn och fritid, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

95

Elteknik

 

95

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

125

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

105

Transport

 

105

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

80

Husbyggnad

 

80

Måleri

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

55/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 78 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,7

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

312 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Plats

Säffle Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

312 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Säffle Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet