Hörby Yrkesgymnasium

Fristående ·

Filaregatan 6A, Hörby

Hörby Yrkesgymnasium är ett gymnasium i Hörby som har programmen Fordon och transport samt Bygg och anläggning. Antagningspoängen 2023 för Hörby Yrkesgymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Fordon och transport, inriktning personbil. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

0

Transport

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

17 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 14 svar, 45 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

6,7

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

99 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Plats

Hörby Yrkesgymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

99 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Hörby Yrkesgymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet