Hulebäcksgymnasiet

Kommunal ·

Idrottsvägen 2, Mölnlycke

Hulebäcksgymnasiet är ett gymnasium i Mölnlycke som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hulebäcksgymnasiet var mellan 0 och 263 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 263 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

258

Naturvetenskap och samhälle

 

258

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

233

Medier, information och kommunikation

 

233

Samhällsvetenskap

 

233

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

263

Juridik

 

263

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

190.5

Informations- och medieteknik

 

190.5

Teknikvetenskap

 

190.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

410

Dans

 

120

Estetik och media

 

120

Musik

 

120

Teater

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

232.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

202.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

202.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

215.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

185

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Yrkesintroduktion

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

95

Yrkesintroduktion

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 514 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,5

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1758 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

63 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Härryda Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1758 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Härryda Kommun som är en kommunal skolägare.