Hulebäcksgymnasiet

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Individuellt alternativ
IMA

Utformas för enskild elev.

Preliminär antagningspoäng 2024
0

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
0
0
0
0
0

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Språkintroduktion
IMS

Fokus på svenska språket.

Preliminär antagning i år

Lägsta antagningspoäng
0

Slutgiltig förra året

Lägsta antagningspoäng
0

Andra besökte även