Hultsfreds Gymnasium

Kommunal ·

Stora Torget 3, Hultsfred

Hultsfreds Gymnasium är ett gymnasium i Hultsfred som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Vård och omsorg samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Hultsfreds Gymnasium var mellan 90 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för Natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

202.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

150

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

182.5

Juridik

 

182.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

195

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

147.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

147.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

142.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

202.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

90

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 116 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,4

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

431 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

61 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

42 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Hultsfreds Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

431 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Hultsfreds Kommun som är en kommunal skolägare.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.