Hvilan Gymnasium Kabbarp

Fristående ·

Kabbarpsvägen 126, Åkarp

Hvilan Gymnasium Kabbarp är ett gymnasium i Åkarp som har programmen Naturbruk, Hantverk samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Hvilan Gymnasium Kabbarp var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Naturbruk, inriktning trädgård. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Trädgård

 

80

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Florist

 

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

26 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 16 svar, 94 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,3

Stöd

4,6

Elevnöjdhet

3,8

Antal elever på skolan

65 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Plats

Hvilan Utbildning AB är skolägare

1 gymnasieskola

65 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Hvilan Utbildning AB som är en fristående skolägare.