IHGR-gymnasiet

Kommunal ·

Molinsgatan 6, Göteborg

IHGR-gymnasiet är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle och International Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för IHGR-gymnasiet var mellan 0 och 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för Samhälle, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

175

Särskild variant, språk

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

120

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

67 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 87 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,1

Stöd

4,4

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

354 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Plats

Göteborgs Kommun är skolägare

13 gymnasieskolor

10507 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Göteborgs Kommun som är en kommunal skolägare.