Impius Gymnasium

Fristående ·

Landskronavägen 1, Helsingborg

Impius Gymnasium är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Natur, Samhälle samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Impius Gymnasium var mellan 0 och 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för Samhälle inriktning beteendevetenskap, resursskola för elever med npf. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap, Resursskola för elever med npf

 

167.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Resursskola för elever med npf

 

175

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering, Resursskola för elever med npf

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

46 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

71 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,6

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

151 elever

Könsfördelning

34 % tjejer

66 % killar

Plats

Impius Utvecklings AB är skolägare

1 gymnasieskola

151 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Impius Utvecklings AB som är en fristående skolägare.