Ingelstadgymnasiet

Statligt ·

Ingelstadgymnasiet, Ingelstad

Ingelstadgymnasiet är ett gymnasium i Ingelstad som har programmen Naturbruk, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ingelstadgymnasiet var mellan 0 och 237,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237,5 meritpoäng för Naturbruk inriktning djurvård, naturvetenskaplig profil, djursjukvård. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård, djursjukvård

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

205

Djurvård, djurvård

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

175

Djurvård, naturvetenskaplig profil, djursjukvård

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

237.5

Djurvård, profil arbete med hund

 

107.5

Hästhållning

 

215

Hästhållning, naturvetenskaplig profil, häst och ridsport

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

200

Lantbruk

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

A.LÄRLING

165

Lantbruk, djurvård, naturvetenskap

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

190

Lantbruk, entreprenad

 

182.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

202.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet, lantbruk

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

152.5

Naturbruksprogrammet, lantbruk

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

A.LÄRLING

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 71 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

267 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Plats

Hushållningssällskapet Kalmar-kronoberg-blekinge är skolägare

1 gymnasieskola

267 elever totalt

Statlig skolägare

Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar-kronoberg-blekinge som är en statlig skolägare.