Ingrid Segerstedts Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Södra Vägen 25, Göteborg

Ingrid Segerstedts Gymnasium är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Ingrid Segerstedts Gymnasium var mellan 245 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för Ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

245

Medier, information och kommunikation

 

245

Samhällsvetenskap

 

245

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Juridik

 

257.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (17)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

8,1

Trygghet

8,7

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

383 elever

Könsfördelning

79 % tjejer

21 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

49 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

72 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

68 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Stiftelsen Ingrid Segerstedts Gymnasium är skolägare

1 gymnasieskola

383 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Stiftelsen Ingrid Segerstedts Gymnasium som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.