Internationella Engelska Gymnasiet

Fristående ·

Allhelgonagatan 4, Stockholm

IEGS is located in the heart of Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed to helping students develop to their full potential. We currently offer four Swedish national programmes and the International Baccalaureate (IB) programme, which all qualify students for university studies in Sweden or abroad. All courses, with the exception of Swedish, Civics A, Law and Modern Languages, are taught in English.

IEGS believes that every student has the capacity to develop intellectually, personally and morally. Our pedagogy is based on a work ethic where involvement comes through hard work, creativity, commitment and dedication. Intellectual curiosity is imperative for academic development and for understanding the world we live in.

At its heart IEGS is motivated by a mission to create a better world through education, prepare students for the world of today and tomorrow and develop young people who are courageous thinkers, reflective learners and curious about the world in which we live in.

Antagningspoängen (merit) 2023 för Internationella Engelska Gymnasiet var mellan 0 och 257.5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 717 elever.

Utöver de 56 % behöriga lärare med svensk lärarlegitimation som syns under utbildningsstatistik har cirka 30 % av lärarna utländsk lärarlegitimation.

Till International Baccalaureate-programmet (IB) har skolan ett obligatoriskt antagningsprov. Resultatet läggs till betygen för en slutlig bedömning. Eftersom många som söker IB inte har betyg från det svenska betygssystemet (och då har 0 i meritpoäng), blir lägsta antagningspoäng inte relevant för detta program.

Internationella Engelska Gymnasiet är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Estet. Antagningspoängen 2023 för Internationella Engelska Gymnasiet var mellan 252,5 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för Samhälle inriktning samhällsvetenskap, academic and personal development. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap, Academic and personal development

 

255

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, Academic and personal development

 

257.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Juridik, Academic and personal development

 

252.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

175

Teater

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

44 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 195 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

6,9

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

717 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

81 %

Jobbar

5 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Tre år efter

Studerar

85 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

72 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB är skolägare

1 gymnasieskola

717 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet