Jacobsskolan

Kommunal ·

Stobyvägen 6, Hässleholm

Jacobsskolan är ett gymnasium i Hässleholm som har programmen El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Jacobsskolan var mellan 0 och 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för El och energi, inriktning automation. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

190

Elteknik

 

190

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

90

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

0

Personbil

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

160

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

105

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

0

Svetsteknik

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 104 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

541 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Plats

Hässleholms Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

1332 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Hässleholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet