Jämtlands Gymnasium Wången

Kommunal ·

Vången Travskola, Alsen

Jämtlands Gymnasium Wången är ett gymnasium i Alsen som har programmet Naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Jämtlands Gymnasium Wången var 150 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 150 meritpoäng för Naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

150

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 33 svar, 100 % svarsfrekvens

Studiero

4,7

Trygghet

6,3

Stöd

3,6

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

78 elever

Könsfördelning

90 % tjejer

10 % killar

Plats

Jämtlands Gymnasieförbund är skolägare

6 gymnasieskolor

2939 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Jämtlands Gymnasieförbund som är en kommunal skolägare.