Jämtlands Gymnasium Wargentin

Kommunal ·

Regementsgatan 24, Östersund

Jämtlands Gymnasium Wargentin är ett gymnasium i Östersund som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Humanistiska, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Hotell och turism, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Jämtlands Gymnasium Wargentin var mellan 0 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för Natur inriktning allmän, lokal idrottsprofil. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

255

Allmän, Internationell profil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

200

Allmän, Lokal idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

285

Allmän, Niu idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

262.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

202.5

Allmän

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

SPV

VIS

125

Allmän, Lokal idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

210

Allmän, Niu idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

177.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

205

Allmän, Lokal idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

205

Allmän, Niu idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

202.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

190

Informations- och medieteknik

 

190

Samhällsbyggande och miljö

 

190

Teknikvetenskap

 

190

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Allmän, Bild och form

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

135

Musik

 

207.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

80

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

137.5

Allmän, Lokal idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

177.5

Allmän, Niu idrottsprofil

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

160

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

182.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

137.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

180

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

122.5

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

160

Språk

 

160

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

170

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

102.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

175

Kök och servering

 

175

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

137.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

197.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Allmän

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

SPV

VIS

0

Allmän, Språkinriktning

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

77.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 618 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

2270 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

37 %

Tre år efter

Studerar

44 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Fem år efter

Studerar

60 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Jämtlands Gymnasieförbund är skolägare

6 gymnasieskolor

2939 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Jämtlands Gymnasieförbund som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet