Jenny Nyströmskolan

Kommunal ·

Smålandsgatan 25, Kalmar

Jenny Nyströmskolan är ett gymnasium i Kalmar som har programmen Natur, Estet, Barn och fritid, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Jenny Nyströmskolan var mellan 0 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för Estet, inriktning dans. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

205

Naturvetenskap och samhälle

 

205

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

170

Dans

 

257.5

Estetik och media

 

187.5

Musik

 

210

Teater

 

210

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

177.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

177.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

157.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

90

Kök och servering

 

90

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet, bild och formgivning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Estetiska programmet, dans

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

0

Estetiska programmet, estetik och media

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet, musik

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet, teater

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

0

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

92.5

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

10

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 177 svar, 66 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,5

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

671 elever

Könsfördelning

73 % tjejer

27 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

26 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

39 %

Tre år efter

Studerar

44 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

52 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Plats

Kalmarsunds Gymnasieförbund är skolägare

3 gymnasieskolor

3268 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kalmarsunds Gymnasieförbund som är en kommunal skolägare.