JENSEN Gymnasium Göteborg

Fristående ·

Stora Nygatan 23-25, Göteborg

Jensen Gymnasium Göteborg är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för JENSEN Gymnasium Göteborg var mellan 217,5 och 250 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 250 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

250

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

220

Samhällsvetenskap

 

220

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

233

Juridik

 

233

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

217.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,5

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

474 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

56 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

52 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Jensen Education College AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4372 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående skolägare.