JENSEN Gymnasium Malmö

Fristående ·

Västergatan 45, Malmö

Jensen Gymnasium Malmö är ett gymnasium i Malmö som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för JENSEN Gymnasium Malmö var mellan 212,5 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

247.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

230

Samhällsvetenskap

 

212.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

237.5

Juridik

 

220

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

62 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 114 svar, 95 % svarsfrekvens

Studiero

7,7

Trygghet

9

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

393 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Plats

Jensen Education College AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4372 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet