JENSEN Gymnasium Uppsala

Fristående ·

Gamla Torget 7, Uppsala

Jensen Gymnasium Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för JENSEN Gymnasium Uppsala var mellan 222 och 272 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 272 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

272

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

230

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

222

Juridik

 

222

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,3

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

408 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

49 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

45 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

45 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Jensen Education College AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4372 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående skolägare.