Johannes Hedberggymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Gasverksgatan 17, Helsingborg

Johannes Hedberggymnasiet är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Natur och Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Johannes Hedberggymnasiet var mellan 275 och 280 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 280 meritpoäng för Samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

275

Naturvetenskap och samhälle

 

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

280

Medier, information och kommunikation

 

280

Samhällsvetenskap

 

280

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 130 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,9

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8,6

Antal elever på skolan

432 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

60 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

76 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

62 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet är skolägare

2 gymnasieskolor

659 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.