Katedralskolan

Kommunal ·

Platensgatan 20, Linköping

Katedralskolan är ett gymnasium i Linköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Försäljning och service, Humanistiska, International Baccalaureate samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 0 och 267,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 267,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

267.5

Naturvetenskap och samhälle

 

267.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

215

Samhällsvetenskap

 

215

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

257.5

Juridik

 

257.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

207.5

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

195

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

177.5

Språk

 

177.5

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Humanistiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 294 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1221 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

61 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

67 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

68 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Linköpings Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

4614 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Linköpings Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet