Katedralskolan

Kommunal ·

Brunsbogatan 1, Skara

Katedralskolan är ett gymnasium i Skara som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, International Baccalaureate samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

180

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

177.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

162.5

Juridik

 

162.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

135

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Dans

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

157.5

Teater

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

398

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

87.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

142.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

105

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

97.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

105

Plåtslageri

 

105

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

122.5

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

120

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

165

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

170

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

55

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

165

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

67.5

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

137.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 115 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,8

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

556 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Skara Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

556 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Skara Kommun som är en kommunal skolägare.