Katedralskolan

Kommunal ·

Skolgatan 2, Uppsala

Katedralskolan är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle, Barn och fritid, Humanistiska samt International Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 0 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

285

Naturvetenskap och samhälle

 

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

247

Samhällsvetenskap

 

247

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

102

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

220

Språk

 

220

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

80/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 195 svar, 47 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,8

Stöd

7

Elevnöjdhet

8,6

Antal elever på skolan

1407 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

64 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

71 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

65 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Uppsala Kommun är skolägare

9 gymnasieskolor

6539 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Uppsala Kommun som är en kommunal skolägare.