Katedralskolan

Kommunal ·

Samuel Ödmans väg 1, Växjö

Katedralskolan är ett gymnasium i Växjö som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Humanistiska, International Baccalaureate och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 0 och 242 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

225

Naturvetenskap och samhälle

 

225

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

217

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

242

Juridik

 

242

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

142

Dans

 

187

Estetik och media

 

177

Musik

 

150

Teater

 

195

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

170

Språk

 

237

International Baccalaureate

Antagningsgräns

Pre diploma programme

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Estetiska programmet, bild och formgivning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

185

Humanistiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

135

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

10

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 411 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,3

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

1378 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

56 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

62 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Växjö Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

3259 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Växjö Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet