Kattegattgymnasiet

Kommunal ·

Skepparegatan 36, Halmstad

Kattegattgymnasiet är ett gymnasium i Halmstad som har programmen Natur, Ekonomi, Teknik, El och energi, Bygg och anläggning, VVS och fastighet, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Kattegattgymnasiet var mellan 0 och 240 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 240 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

240

Naturvetenskap och samhälle

 

240

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

227.5

Juridik

 

227.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

177.5

Informations- och medieteknik

 

177.5

Produktionsteknik

 

177.5

Samhällsbyggande och miljö

 

177.5

Teknikvetenskap

 

177.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

195

Elteknik

 

195

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

145

Mark och anläggning

 

145

Måleri

 

145

Plåtslageri

 

145

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

195

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

105

Svetsteknik

 

105

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ, Kattegatt nolltrefem

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Individuellt alternativ, Produktionsskolan

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 342 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,3

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1498 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

56 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Plats

Halmstads Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

3333 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Halmstads Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet