Klara Teoretiska Gymnasium Linköping

Fristående ·

Hamngatan 2b, Linköping

Klara Teoretiska Gymnasium Linköping är ett gymnasium i Linköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Klara Teoretiska Gymnasium Linköping var mellan 137,5 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

137.5

Naturvetenskap och samhälle

 

137.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

195

Medier, information och kommunikation

 

195

Samhällsvetenskap

 

195

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

215

Juridik

 

215

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

177.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 106 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7,7

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

488 elever

Könsfördelning

65 % tjejer

35 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

50 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

62 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

52 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

KLARA Gymnasium Kunskap AB är skolägare

4 gymnasieskolor

1162 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av KLARA Gymnasium Kunskap AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet