Klara Teoretiska Gymnasium Norra

Fristående ·

Karlbergsvägen 77, Stockholm

Klara Teoretiska Gymnasium Norra är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Klara Teoretiska Gymnasium Norra var mellan 247,5 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

287.5

Naturvetenskap och samhälle

 

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

272.5

Samhällsvetenskap

 

247.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

275

Juridik

 

272.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 202 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

541 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Gemensamt skolbibliotek som delas på campus.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Serverar alltid tre alternativ: vegetariskt, soppa samt fisk/kött. Gemensam matsal som delas på campus.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Mindre gympasal, ej funktionell för bollsporter och liknande.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

64 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

67 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

63 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

KLARA Gymnasium Lärande AB är skolägare

4 gymnasieskolor

1602 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av KLARA Gymnasium Lärande AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet