Kopparlundsgymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Sintervägen 6, Västerås

Kopparlundsgymnasiet är ett gymnasium i Västerås som har programmen Samhälle och Estet. Antagningspoängen 2023 för Kopparlundsgymnasiet var mellan 127,5 och 150 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 150 meritpoäng för Samhälle inriktning medier, information och kommunikation. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

150

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

127.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

60 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 32 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,8

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

144 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Plats

Västerås Entreprenörsgymnasium är skolägare

1 gymnasieskola

144 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Västerås Entreprenörsgymnasium som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet