Kungsängsgymnasiet

Kommunal ·

Gymnasiegatan 1, Sala

Kungsängsgymnasiet är ett gymnasium i Sala som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kungsängsgymnasiet var mellan 0 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

257.5

Naturvetenskap och samhälle

 

257.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

172.5

Samhällsvetenskap

 

172.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

200

Juridik

 

200

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

152.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

152.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

132.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

90

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

135

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet, Barn och fritid

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

115

El- och energiprogrammet, El och energi

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

180

Fordons- och transportprogrammet, Fordon och transport

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

142.5

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

20

Vård och omsorg, Vård och omsorgsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 79 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,5

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

419 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

35 %

Tre år efter

Studerar

37 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

34 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Sala Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

655 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sala Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet