Kungsängsgymnasiet

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Vård och omsorg, vård och omsorgsprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
00

Inriktning

Individuellt alternativ
IMA

Utformas för enskild elev.

Antagningspoäng 2023Median
091

Inriktning

Språkintroduktion
IMS

Fokus på svenska språket.

Antagningspoäng 2023Median
20114

Inriktning

Fordons- och transportprogrammet, fordon och transport
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
142,5143

Inriktning

El- och energiprogrammet, el och energi
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
180180

Inriktning

Barn- och fritidsprogrammet, barn och fritid
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
115115

Fakta

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Andra besökte även