Kungsholmens gymnasium

Kommunal ·

Hantverkargatan 67-69, Stockholm

Kungsholmens gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Kungsholmens gymnasium var mellan 275 och 332,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 332,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Musik, Körsång

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

569

Naturvetenskap

 

332.5

Naturvetenskap, Natural science program, engelska

 

320

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

305

Samhällsvetenskap, Körsång

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

569.5

Samhällsvetenskap, Social science program, engelska

 

282.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, International business program, engelska

 

315

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Språk

 

275

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

94/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 629 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,7

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

1317 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Finns även skolcafé.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

84 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Tre år efter

Studerar

89 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

2 %

Fem år efter

Studerar

76 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet