Kunskapsgymnasiet Norrköping

Fristående ·

Holmentorget 10, Norrköping

Kunskapsgymnasiet Norrköping är ett gymnasium i Norrköping som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Kunskapsgymnasiet Norrköping var mellan 250 och 290 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 290 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

290

Naturvetenskap och samhälle

 

290

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

250

Samhällsvetenskap

 

250

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

265

Juridik

 

265

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 169 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

607 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

77 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

66 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag är skolägare

7 gymnasieskolor

2423 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet