Kunskapskällan

Kommunal ·

Västra Parkgatan 4, Herrljunga

Kunskapskällan är ett gymnasium i Herrljunga som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Humanistiska, Bygg och anläggning, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Kunskapskällan var mellan 0 och 306 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 306 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

306

Naturvetenskap och samhälle

 

306

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

241

Samhällsvetenskap

 

241

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

263

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

223

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

185

Dator- och kommunikationsteknik

 

185

Elteknik

 

185

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

263

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

206

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

219

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Fastighet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Ventilation

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

268

VVS

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

103

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

80

Produkt och maskinteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

185

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Humanistiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

153

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

66

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 57 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,8

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

204 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Plats

Herrljunga Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

204 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Herrljunga Kommun som är en kommunal skolägare.