Lapplands Gymnasium Jokkmokk

Kommunal ·

Storgatan 57, Jokkmokk

Lapplands Gymnasium Jokkmokk är ett gymnasium i Jokkmokk som har programmen Samhälle, Teknik, El och energi, Vård och omsorg samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Lapplands Gymnasium Jokkmokk var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för Restaurang och livsmedel, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

180

Särskild variant, samisk profil

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

210

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

195

Energiteknik

 

195

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

190

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

225

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 19 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

8,3

Trygghet

9,1

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

87 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Plats

Lapplands Kommunalförbund är skolägare

4 gymnasieskolor

1484 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lapplands Kommunalförbund som är en kommunal skolägare.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.