Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Bredgatan 13, Lund

Lars-Erik Larsson-gymnasiet är ett gymnasium i Lund som har programmen Natur och Samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, Musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

379.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B (18)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 57 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,7

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

8,5

Antal elever på skolan

196 elever

Könsfördelning

60 % tjejer

40 % killar

Plats

Lars-erik Larsson Gymnasiet är skolägare

1 gymnasieskola

196 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Lars-erik Larsson Gymnasiet som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet