LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping

Fristående ·

Västra Storgatan 12, Jönköping

LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping är ett gymnasium i Jönköping som har programmen Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping var mellan 140 och 157,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 157,5 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

157.5

Informations- och medieteknik

 

157.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

140

Estetik och media

 

140

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,9

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

230 elever

Könsfördelning

25 % tjejer

75 % killar

Plats

Ljud & Bildskolan Lbs AB är skolägare

18 gymnasieskolor

4416 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Ljud & Bildskolan Lbs AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet