LBS Kreativa Gymnasiet Linköping

Fristående ·

Badhusgatan 5, Linköping

LBS Kreativa Gymnasiet Linköping är ett gymnasium i Linköping som har programmen Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Linköping var mellan 120 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

162.5

Informations- och medieteknik

 

162.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

137.5

Estetik och media

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

31 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 39 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

9

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8,6

Antal elever på skolan

186 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Plats

Ljud & Bildskolan Lbs AB är skolägare

18 gymnasieskolor

4416 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Ljud & Bildskolan Lbs AB som är en fristående skolägare.