LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan

Fristående ·

Österlånggatan 55, Trollhättan

LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan är ett gymnasium i Trollhättan som har programmen Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan var mellan 122,5 och 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för Teknik, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

175

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

122.5

Estetik och media

 

140

Musik

 

135

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 39 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,5

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

167 elever

Könsfördelning

27 % tjejer

73 % killar

Plats

Ljud & Bildskolan Lbs AB är skolägare

18 gymnasieskolor

4416 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Ljud & Bildskolan Lbs AB som är en fristående skolägare.