LBS Kreativa Gymnasiet Varberg i Varberg
LBS Kreativa Gymnasiet Varberg i Varberg
LBS Kreativa Gymnasiet Varberg i Varberg
LBS Kreativa Gymnasiet Varberg i Varberg
LBS Kreativa Gymnasiet Varberg i Varberg

1 / 8

LBS Kreativa Gymnasiet Varberg

Fristående ·

Träslövsvägen 58, Varberg

Högskolestudier

Var eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Varberg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Kreativa Gymnasiet Varberg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   24 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   19 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   14 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   10 %

  • Socionomprogrammet

   10 %

  • Dietistprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  Program

  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  182.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 
  150
  Estetik och media 
  137.5
  Musik 
  165

  Om

  LBS Kreativa Gymnasiet Varberg är ett gymnasium i Varberg som har programmen teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Varberg var mellan 137,5 och 182,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 182,5 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  72/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  76%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  39%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 38 svar, 81 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,4

  Trygghet

  8,3

  Stöd

  7,6

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  103 elever

  Könsfördelning

  32 % tjejer

  68 % killar

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  LBS Kreativa Gymnasiet Varberg drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg och Drottning Blankas Gymnasieskola Falkenberg.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.