LBS Kreativa Gymnasiet Varberg

Fristående ·

Träslövsvägen 58, Varberg

LBS Kreativa Gymnasiet Varberg är ett gymnasium i Varberg som har programmen Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Varberg var mellan 137,5 och 182,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 182,5 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

182.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

150

Estetik och media

 

137.5

Musik

 

165

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

39 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 38 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

7,4

Trygghet

8,3

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

103 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Plats

Ljud & Bildskolan Lbs AB är skolägare

18 gymnasieskolor

4416 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Ljud & Bildskolan Lbs AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet