Leksands Gymnasium

Kommunal ·

Rättviksvägen 29, Leksand

Leksands Gymnasium är ett gymnasium i Leksand som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Barn och fritid, Försäljning och service, Hantverk, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Leksands Gymnasium var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

217.5

Naturvetenskap och samhälle

 

217.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

167.5

Samhällsvetenskap

 

167.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

205

Juridik

 

205

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

157.5

Teknikvetenskap

 

157.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

170

Allmän

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

LÄRLING

VIS

152.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

110

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Florist

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

135

Finsnickeri

 

117.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

87.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

LÄRLING

VIS

0

Allmän

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

LÄRLING

VIS

115

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

215

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt och socialt arbete

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

150

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Hantverksprogrammet inriktning finsnickeri

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

165

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Hantverksprogrammet, Florist

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 151 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

497 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

32 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Leksands Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

497 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Leksands Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet